БРОШЮРЫ, ИНСТРУКЦИИ

Вспомогательное оборудование

Для расширения возможностей использования насосов Tapflo мы разработали вспомогательное оборудование:

Демпферы пульсации
Система обнаружения дефекта мембраны
Система контроля перекачиваемого объема
Система контроля уровня жидкости
Пневмомиксер

 

 

 

Par Tapflo. Tapflo grupa ir neatkarīgs, ģimenes īpašumā esošs Eiropas ražotājs un globāls membrānu sūkņu, centrbēdzes sūkņu un citu rūpniecisko procesu iekārtu piegādātājs. Tapflo savas pārstāvniecības ir 30 valstīs un neatkarīgi izplatītāji vairāk nekā 45 valstīs.