БРОШЮРЫ, ИНСТРУКЦИИ

Гигиенические центробежные насосы

Pump 2

 

Диапазон центробежных насосов APV включает в себя следующие модели: • Для максимальной выгоды и минимальных промышленных расходов W+ насосы • Для обеспечения надежности в стандартных применениях Puma+ насосы • Базовая спецификация насосов модели V2

Par Tapflo. Tapflo grupa ir neatkarīgs, ģimenes īpašumā esošs Eiropas ražotājs un globāls membrānu sūkņu, centrbēdzes sūkņu un citu rūpniecisko procesu iekārtu piegādātājs. Tapflo savas pārstāvniecības ir 30 valstīs un neatkarīgi izplatītāji vairāk nekā 45 valstīs.