БРОШЮРЫ, ИНСТРУКЦИИ

Многочастотные миксеры Pentax

mixers-multi-frequency-pentax

Миксеры PENTAX применяются для смешивания не смешивающихся жидкостей в стабильные эмульсии или для тонкого распределения твердых взвешенных веществ в вязкой жидкости. 

 

 

Par Tapflo. Tapflo grupa ir neatkarīgs, ģimenes īpašumā esošs Eiropas ražotājs un globāls membrānu sūkņu, centrbēdzes sūkņu un citu rūpniecisko procesu iekārtu piegādātājs. Tapflo savas pārstāvniecības ir 30 valstīs un neatkarīgi izplatītāji vairāk nekā 45 valstīs.