БРОШЮРЫ, ИНСТРУКЦИИ

Насосы с магнитной муфтой

Насосы CTM используются в большинстве отраслей промышленности, перекачивая вязкие и невязкие жидкости, чистые, а также химически агрессивные и  токсичные жидкости. 

Par Tapflo. Tapflo grupa ir neatkarīgs, ģimenes īpašumā esošs Eiropas ražotājs un globāls membrānu sūkņu, centrbēdzes sūkņu un citu rūpniecisko procesu iekārtu piegādātājs. Tapflo savas pārstāvniecības ir 30 valstīs un neatkarīgi izplatītāji vairāk nekā 45 valstīs.