БРОШЮРЫ, ИНСТРУКЦИИ

Оборудование для фильтрации

Фильтр — понятия, устройства, механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами. Мы предлагаем широкий диапазон фильтров:

- для жидкости и газа

- сетчатые фильтры

- фильтры обратной промывки

- однокорзинчатые и многокорзинчатые фильтры

- самоочищающиеся фильтры

 

Par Tapflo. Tapflo grupa ir neatkarīgs, ģimenes īpašumā esošs Eiropas ražotājs un globāls membrānu sūkņu, centrbēdzes sūkņu un citu rūpniecisko procesu iekārtu piegādātājs. Tapflo savas pārstāvniecības ir 30 valstīs un neatkarīgi izplatītāji vairāk nekā 45 valstīs.