BROŠŪRAS, INSTRUKCIJAS

Pulsācijas dempferi jeb slāpētāji

Jaunie DT sērijas pulsācijas slāpētāji

Aktīvie pulsācijas slāpētāji ir viss efektīvākais veids, lai samazinātu un novērstu spiediena variācijas izejas punktā.

Tapflo pulsācija dempferis aktīvi strādā ar saspiestu gaisu un diafragmu, automātiski iestatot pareizu spiedienu, lai samazinātu pulsāciju.

Priekšrocības

  • Efektīva vibrācijas samazināšana 
  • Cauruļu sistēmas aizsardzība 
  • Optimizēts sūkņa ražīgums un samazinātas uzturēšanas izmaksas

Par Tapflo. Tapflo grupa ir neatkarīgs, ģimenes īpašumā esošs Eiropas ražotājs un globāls membrānu sūkņu, centrbēdzes sūkņu un citu rūpniecisko procesu iekārtu piegādātājs. Tapflo savas pārstāvniecības ir 30 valstīs un neatkarīgi izplatītāji vairāk nekā 45 valstīs.