BROŠŪRAS, INSTRUKCIJAS

Filters

FTA new

Filters creating a safe process

Surface treatment process quality often relies on the bath filtration quality. As there are many hazardous substances used, it is of paramount importance to ensure these chemicals are handled in a safe way. Tapflo is here to provide you with reliable solutions that increase both quality and safety of your surface treatment processes.

 
 

Par Tapflo. Tapflo grupa ir neatkarīgs, ģimenes īpašumā esošs Eiropas ražotājs un globāls membrānu sūkņu, centrbēdzes sūkņu un citu rūpniecisko procesu iekārtu piegādātājs. Tapflo savas pārstāvniecības ir 30 valstīs un neatkarīgi izplatītāji vairāk nekā 45 valstīs.