BROŠŪRAS, INSTRUKCIJAS

Privātuma politika

INFORMĀCIJAS ATRUNA SIA “TAPFLO” KLIENTIEM

Saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 13. panta 1. un 2. punkta nosacījumiem informējam:

1) Mēs esam jūsu, kā klienta, personas datu administrators. Mūsu rekvizīti: SIA “Tapflo” juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120 G, Rīga, Latvija, LV-1021; PVN: LV40103232947; Reģ. Nr.: 40103232947.

2) Mēs apstrādājam tikai tos datus, kurus jūs esat mums sniedzis ar brīvprātīgu piekrišanu mūsu sadarbības rezultātā. Proti, mēs varam veikt šādu personas datu apstrādi: jūsu pārstāvju vārds, uzvārds, kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese, pārstāvji vai uzņēmuma īpašnieki (ja personas dati ietilpst uzņēmuma nosaukumā), kā arī ar uzņēmuma pārstāvjiem saistītais PVN maksātāja Nr. un reģistrācijas Nr.

3) Mēs neveicam tā dēvēto “sensitīvo datu” apstrādi.

4) Personas datu apstrāde tiks veikta:

  • lai sniegtu mūsu pakalpojumus saskaņā ar jūsu norādījumiem vai līguma noteikumiem;
  • mūsu pakalpojumu mārketinga nolūkos un saziņai ar jums.

5) Jūsu personas datus var saņemt uzņēmumi, kas ar mums sadarbojas pasūtījumu izpildē (piem., kurjeruzņēmumi, pārvadājumu uzņēmumi, apakšuzņēmēji, pasts). Tā kā ietilpstam starptautiskajā Tapflo grupā, kuras ietvaros izmantojam vienotu pasūtījumu pārvaldības programmatūru, jūsu dati tiks uzticēti mātessabiedrībai Tapflo Production LTD, kuras juridiskā adrese atrodas Lielbritānijā. Jūsu personas dati tiek uzticēti Tapflo grupas ietvaros, pamatojoties uz attiecīgi noslēgtajiem līgumiem.

6) Datu apstrādes tiesiskais pamats ir noslēgts līgums, brīvprātīga piekrišana un administratora likumīgas juridiskās intereses attiecībā uz mūsu pakalpojumu mārketinga darbībām un datu apstrādi kapitālgrupas ietvaros.

7) Jūsu sniegtie personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik būs nepieciešams līguma izpildei, un līdz brīdim, kad sniegsiet norādījumu dzēst savus personas datus. Mums ir nepieciešama jūsu veikto pasūtījumu vēsture un piegādātā aprīkojuma specifika, lai mēs varētu jums nodrošināt pēcgarantijas apkalpošanu, kā arī veikt aprīkojuma atjaunināšanu un remontu visa tā izmantošanas cikla laikā, kas var būt neiespējami vai grūti izdarāms, ja dzēsīsiet savus datus.

8) Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kā arī tiesības jebkurā brīdī labot, ierobežot, dzēst un nosūtīt datus, iebilst pret datu apstrādi un atsaukt doto piekrišanu, ar šādu atsaukumu neietekmējot pirms piekrišanas atsaukuma veiktās datu apstrādes likumību. Datu apstrādes piekrišanas atsaukums līguma termiņa ietvaros var liegt administratoram īstenot atsevišķas tiesības, kas izriet no noslēgtā līguma noteikumiem. Datu apstrādes atsaukums nebūs spēkā arī attiecībā uz datiem, kas ir nepieciešami līguma izpildei, vai datiem, kurus administratoram ir pienākums apstrādāt saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības birojā (PDAB), ja uzskatāt, ka jūsu sniegto personas datu apstrāde nenotiek atbilstoši 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) nosacījumiem.

Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums līguma noslēgšanai; ne administrators, ne arī persona, kurai tiek uzticēti jūsu personas dati, nav tiesīgi īstenot profilēšanu GDPR izpratnē, kā arī nav tiesīgi pieņemt automatizētus profilēšanas lēmumus.

Par Tapflo. Tapflo grupa ir neatkarīgs, ģimenes īpašumā esošs Eiropas ražotājs un globāls membrānu sūkņu, centrbēdzes sūkņu un citu rūpniecisko procesu iekārtu piegādātājs. Tapflo savas pārstāvniecības ir 30 valstīs un neatkarīgi izplatītāji vairāk nekā 45 valstīs.