EHEDG aseptiskās sērijas sūkņi

EHEDG sertificēts aseptisks membrānas sūknis 

Tapflo piedāvā pirmo aseptisko membrānas sūkni. Sērija būs pieejama trīs izmēros sterilam pielietojumam sākotnēji farmācijas, pārtikas rūpniecībā un biotehnoloģijās. Pateicoties speciālai konstrukcijai, sūknis atbilst EHEDG prasībām.

Par Tapflo. Tapflo grupa ir neatkarīgs, ģimenes īpašumā esošs Eiropas ražotājs un globāls membrānu sūkņu, centrbēdzes sūkņu un citu rūpniecisko procesu iekārtu piegādātājs. Tapflo savas pārstāvniecības ir 30 valstīs un neatkarīgi izplatītāji vairāk nekā 45 valstīs.`