Противосмесительные клапаны

DELTA DA3Plus W CU

Применение противосмесительных клапанов актуально в любом гигиеническом производстве, где не допускается смешение двух различных продуктов, а также необходимо предотвращать возможное загрязнение продукта негигиеническими средами. Конструкция противосмесительного клапана полностью исключает вероятность утечки продукта и обеспечивает оптимальные гигиенические условия. Противосмесительные клапаны APV представлены такими моделями: DA3+, DE3, DKR, SD4/SDM4

 

 


 

Par Tapflo. Tapflo grupa ir neatkarīgs, ģimenes īpašumā esošs Eiropas ražotājs un globāls membrānu sūkņu, centrbēdzes sūkņu un citu rūpniecisko procesu iekārtu piegādātājs. Tapflo savas pārstāvniecības ir 30 valstīs un neatkarīgi izplatītāji vairāk nekā 45 valstīs.`