BROŠŪRAS, INSTRUKCIJAS

Centrbēdzes sūkņi- CP Pumps

cp pump

Iespējams, piemērotākā izvēle dažādu ķīmisko vielu drošai sūknēšanai bez noplūdēm

• Magnētiskā uzmava - nav iespējami sarežģījumi, kas varētu rasties no mehāniskajām blīvēm

• Nav iespējami toksiski un bīstami izgarojumi - hermētiskasistēma
• Zemas ekspluatācijas izmaksas – augsts ražības līmenis bez iespējamiem sūknējamās vielas zudumiem

 

 

Par Tapflo. Tapflo grupa ir neatkarīgs, ģimenes īpašumā esošs Eiropas ražotājs un globāls membrānu sūkņu, centrbēdzes sūkņu un citu rūpniecisko procesu iekārtu piegādātājs. Tapflo savas pārstāvniecības ir 30 valstīs un neatkarīgi izplatītāji vairāk nekā 45 valstīs.