Sūkņi ķīmiskajai rūpniecībai

Ķīmiskā rūpniecība -  viena nogalvenajām nozarēm, kur sūknēšanas iekārtas tiek izmantotasgandrīz visur.

Galvenās jomas, kur veiksmīgi tiek izmantoti Aturia sūkņi:

  • organisko skābju un šķīdinātāju ražošana
  • polimēru ražošana
  • krāsuražošana
  • minerālmēslu ražošana
  • vara sakausējumu ražošana
  • naftaspārstrāde
  • naftas ķīmisko produktu ražošana
  • papīra un celulozes ražošana
 
 

Ķīmiskajai rūpniecībai paredzētos sūkņus varam iedalīt divās galvenajās grupās:

  • Sūkņi ar mehānisko blīvi
 

Sūkņa mehāniskās blīves nodrošina sūkņa hermētiskumu.   Blīvslēgu pielietošana - visefektīvākais veids, lainodrošinātu drošu sūkņa darbību un atbilstu hermetizācijas prasībām,atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem gan ķīmijas, gan arī naftas pārstrādes rūpniecībā.

  • Sūkņi ar magnētisko muftu
 

Magnētiskā mufta ir paredzēta, lai pateicoties magnētiskajam laukam bez tiešas saskares pārraidītu griezes momentu no piedziņas vārpstas uz darba ratu. Siena, kas atrodas starp abām muftas pusēm, nodrošina darba puses hermētiskumu un aizsardzību pret produkta iespējamām noplūdēm. Magnētiskās muftas škņu sistēmās, kas nodrošina videi bīstamu  vielu drošu cirkulāciju Sajūgi tiek plaši izmantotas cirkulācijas sūkņu sistēmas sūknēšanas videi bīstamu un agresīvu šķidrumu ķīmiskajā rūpniecībā, kā arī naftas un gāzes pārstrādes nozarēs

 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.